En säsong

I slutet av december sår vi gurkplantorna i planthuset som är en avdelning på 2 200 m2. Fröet växer i en kub av glasfiberull. När plantorna är omkring 3 veckor planteras de ut i växthuset, de är då ca 50 cm höga. Vi odlar i plastspannar med pimpsten och en droppbevattning placeras till varje planta. Det är viktigt att rötterna snabbt växer ner i spannen så att det blir en stabil bas för plantan.

Gurkplantan snurras in i ett snöre som är fäst i en wire ca 2 meter över plantan. Eftersom gurkplantan växer fort är det viktigt att snurra upp plantan så att den inte bryts. När plantan växt upp till wiren, ca 2 meter, toppas den och då växer det ut 2 skott som senare bär frukt. Plantan bär även frukt på stammen.

När det är dags att skörda så gör man det för hand. Varje gurka som är färdigväxt snittas av med kniv. På varje planta skördas ca 100 gurkor. En gurka är klar för att skördas när den väger ca 400 gram. Beroende på klimatet så tar det olika lång tid. När plantan är ung växer den ca 10 cm per dag och bildar 1 nytt blad per dag.

Skörden pågår hela säsongen, det skördas 4-5 gurkor per planta i veckan från det att plantan är ca 5 veckor gammal. När plantan åldras, ca 10-12 veckor efter plantering, byts de ut. Detta inbär att vi planterar om 3 gånger per år.

Packning och transport

Här på gården sorteras gurkorna i olika kvalitéer. För att vara klass 1 får inte gurkan böja mer än den är tjock. Klass 2 gurkorna är precis lika fina men de kan vara lite för böjda för att få klassas som klass 1. Klass 1 märks med vår egen logga, klass 2 märks med ”Klass 2”. Gurkorna plastas hos oss för att konsumenten ska få en fräschare gurka och ställs sedan in i vårt kylrum i väntan på transport till grossist eller direkt till kund. Alla gurkor säljs via Svenska odlarlaget.