Miljö

Recirkulering

Vår bevattning är uppbyggt så att vatten och näringstillförseln går i ett slutet system. Överflödigt vatten fångas upp och leds till en reningsanläggning och kan sedan återföras i odlingen igen, det kallas recirkulering. På detta sätt sparar vi stora mängder vatten och gödning.

Biologisk bekämpning

Skadedjur på plantorna är något som förekommer varje säsong.

Vi arbetar förebyggande och använder biologisk bekämpning, det är nyttodjur i små påsar som hängs på gurkplantorna. Dessa nyttodjur är växtskadedjurets naturliga fiende. Denna metod gör att inga bekämpningsmedel behöver användas. Vid större skadedjursangrepp kan dock korrektionsbekämpning ändå vara nödvändig. För att förhindra svampsjukdomar används resistenta sorters gurkfrö.

Energiväv

I taket har vi energiväv, när det är kallt dras väven på för att spara energi och när solen sticker fram så tas väven av.

Uppvärmning

Huvudsakligen värms växthuset upp med en flispanna som byggdes 2008. Pannan är på 2,5 megawatt och under den kalla perioden går det åt 400-600 m3 flis i veckan.

Substrat

Vi odlar gurkplantorna i pimpsten istället för odlingsbäddar. Pimpstenen kan återanvändas upp till 10 säsonger. På detta sätt sparar vi både resurser och miljön.

Taktvätt

1% mer ljus ger 1% mer skörd. Kan man få mer ljus till plantorna så har det avgörande effekt. Därför rengörs taket på växthuset med rent vatten regelbundet med en taktvättmaskin.

Ren co2

Koldioxid som är återvunnen från industrin ger vi till plantorna som näring. Det som annars skulle släppts ut i naturen kommer till användning hos oss.