top of page

Jordbruk

Här på Gummagården bedriver vi traditionell växtodling, och det odlas på totalt 145 hektar.

Vi odlar spannmål, sockerbetor, potatis, raps

och flertal grönsaker som vi sedan säljer i vår gårdsbutik.

I Furumo har vi anlagt en 4 hektar stor våtmark, 

i syfte att samla upp kväve och fosfor från åkrarna.

Vatten leds genom våtmarken där det recirkuleras genom bevattning till grödorna så att de tar upp näringsämnena. Därefter rinner överflödigt vatten ut i havet. Pumparna drivs av solceller.

Denna våtmark ger även särskilt goda förutsättningar för ett rikt fågel- och naturliv i området.

Investeringen är gjord med hjälp av bidrag för miljöinvestering från Länsstyrelsen.

Läs mer här

bottom of page